Användarvillkor

Vänligen läs de här användarvillkoren för Influencer Wiki Sverige (influencerwiki.se). Användarvillkoren för den här webbsidan är som följande, genom att ladda ner, installera, tillgå och/eller använda den här websidan godkänner du dessa villkor. Om du inte kan godkänna villkoren kan du inte använda den här tjänsten. Vi kan också komma att ändra våra användarvillkor när som helst och utan varning. Vi kommer att skicka en påminnelse via en notifikation eller per email om att vi har ändrat våra villkor, men det bästa är att regelbundet kontrollera användarvillkoren för att vara säker på att du fortfarande är i samförstånd med dem. Om du inte godkänner de uppdaterade villkoren, måste du radera ditt konto och upphöra att använda tjänsten. Din fortsatta användning av tjänsten bekräftar din acceptans av våra användarvillkor samt vår integritetspolicy.

Vår publik

Varje individ får ha ett konto. Om du är i åldrarna mellan 13 och 18, måste du ha dina föräldrars eller dina förmyndares tillstånd för att aktivera och använda ditt konto. Genom att använda vår tjänst bekräftar du även att du inte tidigare har blivit avstängd eller borttagen under ett annat användarkonto. Vi erhåller rätten att neka vår tjänst till vilka personer eller entiteter som helst om vi väljer att göra så. Alla individer och konton måste foga sig efter våra användarvillkor.

Genom att använda websidan godkänner du att information om dig samlas in. Du kan läsa mer om informationen som samlas in i vår Integritetspolicy.

Användargenererat innehåll

Applikationen och tjänsten tillåter användare att utbyta data, information, bilder, text, kod, meddelanden, etc., som ägs eller är skapat av våra användare, som kommer att behålla sin upphovsrätt till materialet, men genom att använda vår tjänst, får vi modifiera, radera, och/eller använda materialet i linje med vår Integritetspolicy samt med reglerna som presenteras i dessa överenskommelsevillkor. Genom att lägga till data i applikationen, ger du oss avgiftsfritt användargodkännande att använda, modifiera, visa, och/eller skanna ditt genererade innehåll. Våra Tjänster innehåller funktioner som är kopplade till användning av websidan och som låter dig lagra innehåll så som, (men inte begränsat till), bilder, video, text, och/eller annat material benämnt som ìUser Contentî (ìAnvändarinnehållî). Det är förstått att ditt användarinnehåll kan vara synligt för andra användare på webbsidan. Du är ensam ansvarig för ditt Användarinnehåll och Influencer Wiki Sverige (influencerwiki.se) är inte ansvariga för den data du skapar, presenterar eller genererar. Vi förbehåller oss rätten att modifiera, visa och skanna all användardata efter eget gottfinnande. Genom det avgiftsfria användaravtalet får vi använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, skapa verk deriverade ifrån, distribuera och presentera sådant Användarinnehåll i samband med tjänsten.

Influencer Wiki Sverige websidan är inte ansvarig för sanningshalten i information som framläggs av användare. Användare är inte begränsade angående informationen de laddar upp tills den är relaterad till marknadsföring och/eller upptäckt av influencers. I de flesta fall kontrollerar vi inte informationen. Vi är inte ansvariga för någon skada som kommer uppstår genom användande av den här websidan. Vi förbehåller oss rätten att radera vilken användare eller vilket innehåll som helst om det bryter mot våra villkor eller redigeringsguider. Vidare förbehåller vi oss rätten att redigera, modifiera eller ändra all information som laddats upp utav användare om det är nödvändigt. Genom att registrera dig och genom att ladda upp information godkänner du att Influencer Wiki Sverige (influencerwiki.se) kan använda all denna data i marknadsföringssyfte eller för andra syften. Arbetsannonser för influencers kan inte raderas. De kommer att avaktiveras efter obestämd tid, men de kommer finnas tillgängliga som inaktiva annonser.

Förbjuden aktivitet:

Jämte dessa villkor, får du inte använda detta för illegal verksamhet så som definierad utav internationella, och lokala lagar; alla överträdelser kan leda till uppsägning av ditt konto och information kan skickas till berörda brottsbekämpande organ angående din data eller aktiviteter utförda inom vår tjänst;

Användningsvillkoren för influencerwiki.se, genom att använda och ha åtkomst till denna webbplats godkänner du följande villkor. Om du inte kan godkänna dessa villkor kan du inte använda influencerwiki.se

Du får inte kopiera, reproducera, publicera, utforma, ladda ner, överföra, modifiera, visa, omvandla, sälja eller delta i någon försäljning av, hyra, hyra ut, låna, tilldela, distribuera, licensera, underlicensera, eller utnyttja på något sätt, helt eller delvis, influencerwiki.se innehåll, såvida du inte har skriftligt tillstånd att göra så

Du får inte skrapa vår webbplats eller använda liknande datautvinnande robotar eller data extraktorer.

Du får inte använda influencerwiki.se i något olagligt syfte.

Du godkänner att inte att ändra webbplatsen eller vårt system, inte heller omvandla någon del av influencerwiki.se